سه شنبه 3 مهر 1397     English            
معرفی دپارتمان
واحد فنی مهندسی با آغاز به کار احداث بیمارستان در سال 1345 فعالیت خود را  در زمینه ساخت، بازسازی و نوسازی مرکزآغاز کرده و تاکنون نیز به فعالیت خود ادامه می دهد.
در حال حاضر این واحد مشتمل بر واحدهای مختلفی از جمله تاسیسات، عمران ، برق ، مخابرات و فضای سبز می باشد.
واحد فنی مهندسی دارای مجموعا 94 پرسنل بوده که شامل 29 نفر  تاسیسات، 14 نفر عمران، 9نفر  برق، 26نفر  مخابرات ، 10 نفر  فضای سبز می باشد. 
مهندس آقایی مسئولیت واحد تاسیسات، مهندس زبیری واحد عمران ، مهندس توانا واحد فضای سبز و مهندس حسینی آموزش پرسنل واحد فنی مهندسی را به عهده دارند. 
مهندس زبیری علاوه بر مسئولیت واحد عمران مدیریت کل واحد فنی مهندسی را نیز به عهده دارند.
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 واحد برق
 واحدتاسیسات
 واحد عمران
 واحد فضای سبز
 واحد مخابرات
کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO