پنجشنبه 26 مهر 1397     English            
واحد عمران

 

 

 واحد عمران زیر نظر مهندس زبیری اداره میشود

پروژه های روتین واحد عمران :

1-    پروژ ه های پیمانی:

الف- پروژه هایی که به صورت گلوبال ( به صورت درهم و کلی) در اختیار پیمانکار از طریق مناقصه  محدود یا مناقصه نامحدود یا ترک تشریفات قرار می گیرد که ابتدا در جلسه ای که پیمانکار برنده انتخاب شد طی مراحلی زمین و دستور کار اجرایی و تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار برای شروع کار قرار می گیرد. از طرف بیمارستان هم یک نماینده با اختیار بالا یا تام الاختیار هم معرفی می شود که فقط وظیفه نظارت عالیه را دارد.

پروژه هایی که به صورت گلوبال در اختیار پیمانکار قرار می گیرد معمولا" شرکتهایی معظم هستند که نیروهایی دائم در اختیار دارند و مزد بگیرند و به صورت پیمان با صورت وضعیت فهرست بهایی، پیمان مدیریت، پیمان با مبلغ ثابت ( بدون تعدیل) می باشد.

 

ب- پروژه هایی که تحویل پیمانکار می شوند و پیمانکار قسمتی از کار خود و قسمت دیگر را به پیمانکار جزء می دهد مسئولیت اصلی با پیمانکار اصلی می باشد و نظارت عالیه بر عهده بیمارستان و نماینده آن با شرایطی مثل شرایط بالا( شرایط بند الف).

 

 

2-   پروژه های امانی:

الف- پروژه هایی که توسط کارگران داخلی بیمارستان با نظارت داخل بیمارستان انجام می شود که معمولا" کارهای کوچکتر را شامل می شود) به علت محدودیت کارگر و عدم تخصص کافی کارگران).

ب- تعمیر و نگهداری، که شامل تعمیرات جزئی داخلی است که شامل گروه های :

1-    بنایی و کارگری: شامل تخریب، بارگیری و احداث کارهای جزئی ( بنائی جزئی یا تعمیراتی)

 

2-    نقاشی:  

·        در صورت نیاز نقاشی پروژه های جدید

·        تعمیرات و رفع خرابی و نقاشی جدید

3-    درودگری: ساخت انواع کمد، میز، صندلی و ... و تعمیرات آنها

4-    آهنگری: ساخت انواع درب و پنجره و نرده و تعمیرات آنها

 

 

 

3-  تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها در مقاطع زمانی مختلف( Time table )

 

 

4-  متره و برآورد: که توسط قسمت فنی و برای برآورد حجم کار و برآورد ریالی آن چه در قبل از اجرا و چه در حین اجرا می باشد.

 

 

5-  طراحی: که شامل طراحی مورد نیاز اعم از معماری و سازه ای می باشد. نظر به اینکه واحد عمرانی عملا"، واحد نظارت می باشد. طراحی معظم و قابل توجه را به شرکت مشاور ارائه می دهند.       در ضمن ترسیم نقشه ها هم معمولا" در این قسمت انجام می گیرد، قسمت نقشه کشی کامپیوتری هم در این قسمت لحاظ می شود.

 

 

6-   تهیه اولیه قراردادهای پیمانکاری و ارائه آن به قسمت امور قراردادها:

 

          لازم به ذکر است که قسمت اعظم قراردادها در این قسمت تهیه می شود.

 

7-  در صورت مناقصه انجام امور اصلی اکثرا" در این واحد انجام می شود.

 

 

8-   محوطه سازی: شامل تخریب، پیاده روسازی، آسفالت، کوبیدن و کمپکت کردن و تسطیع و رگلاژ و ... ( فضای بزرگ بیمارستان انجام گرفته و می گیرد.)

 

 

9-   کارهای متفرقه و حتی بیرونی: مثل ارتباط فنی با شهرداری در رابطه با عرصه و حتی اعیان، آستان قدس رضوی، زمین شهری و ... توسط این واحد انجام می پذیرد.

 

 

10-    تجهیز کردن: مثل مبله کردن اتاقها بعد از ساخت، مبله کردن فضای سبز و محوطه، کمدها، میزهای آزمایشگاهی و ... توسط این واحد انجام می پذیرد و حتی خرید که با کمک تدارکات انجام می پذیرد.

v    متراژ حدود بنای بیمارستان بیش از 60 هزار متر مربع( اعیان)

v    عرصه در حدود 4/11 هکتار (سایت پلان)

v    حدود خیابان و پیاده رو و پارکینگ و فضای اشغالی بیمارستان توسط بنا (بدون در نظر گرفتن فضای سبز) در حدود 7 هکتار

v    بیمارستان دارای دو درب ورودی غربی و جنوبی می باشد که از شمال به پارک ملت، از غرب به بزرگراه نیایش، از شرق به خیابان ولیعصر و از جنوب هم به بزرگراه نیایش و تقاطع ولیعصرنیایش ختم می شود.

v    محدوده قرار ملک مزبور در ناحیه 3 شهرداری منطقه 3 می باشد.

v    بیمارستان دارای فضاهای فرهنگی و مذهبی(نمازخانه)، فروشگاه تعاونی، بوفه، فضای درمانی، فضای اداری، فضای ورزشی، فضای خوابگاهها، پارکینگ (پزشکان و پرسنل) و رفاهی (نانوایی و ... )  می باشد.


کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO