جمعه 27 مهر 1397     English            
واحد فضای سبز

یکی از اهداف این واحد نگهداری و حفظ فضای سبز موجود می باشد که در راستای این هدف مجموعه فعالیتهایی موردنیاز می باشد که به دو دسته فعالیت تقسیم می شود:

 

الف) فعالیتهای فصول گرم              ب)فعالیتهای فصول سرد

 

 

 

الف) فعالیتهای فصول گرم: مجموعه فعالیتهای موردنیاز درفصول گرم سال در فضای سبز عبارتنداز:             

 

1-    آبیاری: از مهمترین و اصلی ترین فعالیتهای مورد نیاز در فضای سبز عملیات آبیاری در فصول گرم سال (فروردین تا مهر) می باشد. هدف از این فعالیت، رساندن آب مورد نیاز به گیاهان موجود در فضای سبز می باشد. نظر به وسعت این فضا (5.3هکتار) این عملیات به صورت اتوماتیک و توسط پاشنده زمینی انجام می شود.

2-   مبارزه با علفهای هرز : یکی دیگر از فعالیتهای موردنیاز در فصل گرم سال مبارزه با علفهای هرز فضای سبز می باشد. این فعالیت به دو صورت وجین دستی و مبارزه شیمیایی انجام می شود.

 

3-  هرس: این فعالیت با دو هدف انجام می شود: الف)هرس ترمیمی : جهت هرس و ترمیم گیاهان آسیب دیده.  ب)هرس فرم دهی: جهت فرم دهی درختان سرو فضای سبز جهت زیباسازی و محمدود کردن رشد آنها انجام می شود.

 

4- مبارزه با آفات و بیماریها: از آنجایی که فضای سبز مرکز در معرض انواع آفات و بیماریها قرار دارد می بایست برای رشد مناسب گیاهان با این آفات وبیماریها مبارزه شود که مبارزه به صورت شیمیایی می باشد.

 

5-کوددهی بهاره:جهت تقویت گیاهان خصوصا چمن در اویل بهار از کود شیمیایی (اوره) استفاده می شود.

 

6-هوادهی خاک: جهت جلوگیری از فشردگی خاک در فصول گرم سال از عملیات هوادهی استفاده می شود.

 

7-ترمیم فضای سبز: یکی از کارهای بسیار مهمی که در فصول گرم سال می بایست موردتوجه واقع شود ترمیم فضای سبز می باشد. که این کار از اوایل فروردین آغاز و تا پایان آبان ماه مقدور خواهد بود. هدف از این کار بهبود کیفیت و افزایش سرانه فضای سبز مرکز می باشد.

ب) فعالیتهای فصول سرد: مجموعه فعالیتهای موردنیاز درفصول سرد سال در فضای سبز عبارتنداز:

 

1-کوددهی پاییزه: جهت تقویت گیاهان موجود در فضای سبز از کوددهی پاییزه استفاده می شود .در این مرحله ازتغذیه گیاهان از کود گاوی پوسیده شده استفاده می شود.

 

2- هرس گیاهان: در این مرحله از هرس جهت بهتر شدن رشد گیاهان در فصل بهار از عملیات هرس کلی استفاده می شود. به عنوان مثال گلهای چندساله فضای سبز به صورت کامل هرس شده و درختان نیز به گونه ای هرس می شوند که در فصل رشد به بهترین شکل ممکن رشد کنند . در رابطه با درختان مثمر نیز براساس گونه درخت هرس متفاوت خواهد بود.

 

3-تکثیر گیاهان: در این مرحله از کار گیاهان موجود درفضای سبز در گلخانه های موجود در مرکزتکثیر شده و برای کاشت در فصل بعدی رشد مورد استفاده قرار می گیرند.

 

4-تولید خاک برگ: در این مرحله از کار جهت بهبود وضعیت خاک و بهبود وضع رشد گیاهان از برگریزان درختان پهن برگ (چناروتوت و...) استفاده کرده و برگهای موجود در فضای سبز به طور کامل جمع آوری شده و از برگ موجود خاک برگ تهیه می شود تا در فصل رشد از این خاک برگ تولید شده استفاده گردد.


کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO