پنجشنبه 26 مهر 1397     English            
پروژه ساختCCUF
این پروژه در مساحت1000مترمربع شامل 21 تخت (19 تختccu و 2 تخت vip )می باشد. از مشخصات بارز این پروژه دارا بودن سالن انتظار24 ساعته جهت همراهان بیمار و 2 استیشن پرستاری با مانیتور مرکزی می باشد.این پروژه درمدت زمان 5ماه ساخته ومورد بهره برداری قرار گرفت.
کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO