جمعه 27 مهر 1397     English            
باسازی اتاقهای عمل

در این پروژه 3 اطاق از اطاقهای عمل مرکز در فضایی در حدود 600 متر مربع مورد بازسازی قرار گرفت.این پروژه در مدت 1.5 ماه مورد بهره برداری قرار گرفت.

کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO