شنبه 26 آبان 1397     English            
سالن جلسات گروه جراحی

در این پروژه سالن جلسات گروه جراحی قلب در فضایی در حدود 50 متر مربع مورد بازسازی قرار گرفت.این پروژه در مدت زمان 15روزمورد بهره برداری قرار گرفت.


کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO