پنجشنبه 26 مهر 1397     English            
ساخت واحد اسکوپی

این پروژه در مساحتی درحدود 70 متر مربع احداث شده است و دارای آندوسکوپی کولونوسکوپی، پولیپکتومی و گاسترسکوپی موقت کننترل خونریزی و دستگاه بادی باکس جهت تست های مختلف تنفسی و برنکوسکوپی می باشد.این پروژه در مدت زمان 1 ماه مورد بهره برداری قرار گرفت.

 


کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO