پنجشنبه 26 مهر 1397     English            
ساخت درمانگاه سلامت

این پروژه تحت عنوان درمانگاه سلامت در مساحتی درحدود 400 متر مربع احداث گردید. این کلینیک دارای 9 اطاق  و 2 استیشن پرستاری می باشد. گروه پیشکیری و ارتقاء سلامت در این کلینیک فعال بوده و علاوه بر آن پزشکی اجتماعی، طب ورزشی ، کارشناس تغذیه، روانشناس سلامت، متخصصین قلب، کارشناس مامایی و کارشناس پرستاری در این کلینیک فعالیت و به ارائه خدمت می پردازند.از خصوصیات این پروژه دسترسی به این درمانگاه از طریق 4 در ب می باشد. این پروژه در مدت زمان 2 ماه مورد ساخته شده و مورد بهره برداری قرارگرفت.


کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO