سه شنبه 3 مهر 1397     English            
بازسازی و نوسازی سالن غذاخوری پزشکان

این پروژه در مساحتی در حدود 300 متر مربع و با هدف نوسازی و زیبا سازی فضای غذا خوری پزشکان بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.این پروژه در مدت زمان 1 ماه مورد بهره برداری قرار گرفت.

کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO