سه شنبه 3 مهر 1397     English            
ساخت سر درب ورودی مرکز

این پروژه جهت ایجاد فضایی زیبا و فضای مناسب تردد و عبور و مرور بیماران و همراهان آنها و تعریف فضای استراحت پرسنل انتظامات اجرا گردید.این پروژه در مدت زمان 4 ماه ساخته شده ومورد بهره برداری قرار گرفت.


کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO