شنبه 26 آبان 1397     English            
بازسازی اورژانس

این پروژه دارای مساحتی برابر با 650 مترمربع بوده که از خصوصیات این پروژه را می توان ساخت 4اطاق معاینه مجزا،ساخت اطاق الکترو با رعایت طرح انطباق برای آقایان وخانمها هریک بصورت مجزا،ساخت اطاق پزشک مقیم،  ساخت اطاق ایزوله،ساخت سرویس بهداشتی مجزا برای اطاق ایزوله، توسعه اطاق تحت نظر بزرگسالان با ظرفیت 10تخت،توسعه اطاق تحت نظر اطفال به 3تخت،ساخت اطاق تریتمنت مجزا برای تحت نظر بزرگسالان، ساخت اطاق تمیز وکثیف برای تحت نظربزرگسالان برشمرد.این پروژه در مدت زمان 2 ماه بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 


کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO