پنجشنبه 26 مهر 1397     English            
بازسازی سالن تشریح
در این پروژه سالن تشریح در فضایی برابر با 35 متر مربع بازسازی گردید.این پروژه در مدت زمان1.5ماه مورد بهره برداری قرار گرفت.
کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO