شنبه 5 اسفند 1396     English            
باز سازی ICU M(سی سی یو بی سابق)
کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO