سه شنبه 3 مهر 1397     English            
لیست پرسنل
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   ذبیح الله   آقایی   مکانیک   مسئول تاسيسات   فني ومهندسي   كارشناسي 
 2   روح الله   آقایی      تكنسين   تاسيسات   ديپلم 
 3   کورش   آقایی      تكنسين   تاسيسات    
 4   زهرا   احمد بیگی      اپراتور   مخابرات   ديپلم 
 5   حسین   احمدی      تكنسين   تاسيسات    
 6   علی   اصغر زاده      تكنسين   تاسيسات    
 7   معصومه   اکوان      اپراتور   مخابرات    
 8   فریبا   امراله ابهری      اپراتور   مخابرات    
 9   ابراهیم   بابایی      اپراتور   مخابرات   ديپلم 
 10   محسن   بختیاری      تكنسين   واحد برق   ديپلم 
 11   ابراهیم   بلاغی      تكنسين   تاسيسات    
 12   کبری   بوران سترگی      اپراتور   مخابرات   ديپلم 
 13   محسن   بهرامی      تكنسين   مخابرات   ديپلم 
 14   مرضیه   بهمن پور      اپراتور   مخابرات   ديپلم 
 15   نازنین زهرا   بیات      اپراتور   مخابرات   ديپلم 
 16   رضا   بیکیان   عمران   كارشناس عمران   فني ومهندسي   كارشناسي 
 17   مصطفی   پاداشی      تكنسين   تاسيسات    
 18   داراب   پاداشی      بنا   عمران    
 19   هاجر   تاری      اپراتور   مخابرات    
 20   منصور   تنهایی      كمك بنا   عمران    
1 2 3 4 5
کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO