شنبه 26 آبان 1397     English            
آلبوم فیلم و تصاویر
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 1 / 12
پروژه CCU F در حال ساخت
278 * 190 (13 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 2 / 12
پروژه CCU Fدر زمان افتتاح
276 * 209 (11 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 3 / 12
غذا خورب پرسنل درحین ساخت
281 * 180 (12 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 4 / 12
غذاخوری پرسنل در زمان افتتاح
284 * 179 (12 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 5 / 12
پروژه نصب کلکتور موتورخانه
720 * 480 (65 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 6 / 12
لوله کشی لابی تا موتورخانه
720 * 1080 (159 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 7 / 12
راه بند اورژانس
720 * 480 (82 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 8 / 12
ساخت لابی
720 * 478 (41 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 9 / 12
توسعه اورژانس
720 * 480 (61 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 10 / 12
بازسازی اتاقهای عمل
720 * 480 (40 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 11 / 12
بازسازی حسابداری ترخیص
720 * 480 (62 KB) 
پروژه های افتتاح شده
پروژه های افتتاح شده: عکس شماره 12 / 12
ساخت بخش دیپلمات
720 * 480 (44 KB) 
1 2 3
کلیه حقوق متعلق به بیمارستان قلب شهید رجائی می باشد.   طراحی سایت : ACACO